Senzor monitorovania napájania s integrovaým záložným zdrojom.

DataSheet
PwPi

Senzor monitorovania zdroja napájania

s integrovanou vymeniteľnou batériou umožňujúci nepretržité monitorovanie napájania aj v prípade výpadku zdroja napájania po dobu 2-4 hodín v závislosti od modelu.
office

Názorné ukážky niektorých grafov senzora napájania

website

Vlastnosti

• Monitorovanie výpadku zdroja napájania
• Generovanie grafu dostupnosti zdroja napájania
• Posielanie mailových notifikácii pri zmene dostupnosti
• Monitorovanie integrovanej vymeniteľnej batérie
• Generovanie grafu kapacity a teploty batérie
• Posielanie mailových notifikácii pri výpadku batérie
• Stav senzora dostupný prostredníctvom web stránky
• Autonómna kontrola stavu integrovanej batérie